Miedzyszkolny Konkurs Recytatorski

„Zimowe nastroje”

                       

CELE KONKURSU:

 

- upowszechnianie poezji;

- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich;

- rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci;

-prezentacja umiejętności uczniów.


 Uwaga zmiana Terminu konkursu


REGULAMIN KONKURSU:

 

1. Konkurs jest kierowany do uczniów klas I –III szkół podstawowych Miasta Szczecina.

2. Szkoła zgłasza po jednym uczniu z każdego poziomu.

3. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w formie indywidualnej recytacji

zgłoszonych uczestników poszczególnych klas. Jako pierwsi zaprezentują się uczniowie klas I, następnie klas II i na końcu uczniowie klas III.

5.  Każdy uczestnik recytuje jeden dowolny wiersz o tematyce zimowej. Czas wystąpienia nie może przekroczyć 3 min.

6. Konkurs oceniać będzie jury złożone z nauczycieli świetlicy, biblioteki i/lub edukacji wczesnoszkolnej, dyrekcji szkoły. Jury dokona oceny punktowej od 1 do 5 wg następujących kryteriów:

-dobór repertuaru do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku;

-interpretacja tekstu poetyckiego;

-znajomość tekstu;

-ogólny wyraz artystyczny(np.: ruch, rekwizyty, strój).

7. Jury wyłoni laureatów w dniu konkursu.

8. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom

konkursu zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.

 

MIEJSCE I TERMIN KONKURSU:

 

Konkurs odbędzie się 27 lutego  2019r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Heleny Raszki przy ul. Złotowskiej 86 w Szczecinie o godz. 10.30 w auli szkoły. Czas trwania konkursu uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników.

Uczestników konkursu i ich opiekunów prosimy o punktualne przybycie. Uczestnicy, którzy nie dotrą na czas, stracą możliwość wzięcia udziału w konkursie.

 

Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową do dnia 22 Lutego 2019r.

na adres email: sekretariat@sp7.szczecin.pl wg wzoru poniższej karty zgłoszenia:


karta_konkurs_recytatorski_ico.jpg

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!

Organizatorzy:

Magdalena Ciesielczyk,  Dagmara Wierzchowska

Joanna Siekierzycka (wychowawcy świetlicy)


UWAGA!!!

ELIMINACJE SZKOLNE W CELU WYŁONIENIA UCZESTNIKÓW NA KONKURS ODBĘDĄ SIĘ 11 LUTEGO BR. O GODZ. 9.30 W ŚWIETLICY