II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MŁODZI PISARZE”

MLODZI_PISARZE_LOGO.png    Coś Ci chodzi po głowie już od dawna... Chcesz powiedzieć coś ważnego...Dręczy Cię jakiś problem... Chcesz zabrać głos w ważnej sprawie... Masz pomysł na ciekawą historię...

    Śmiało! Zabierz się do pisania! Podziel się z nami swoim problemem, wzrusz nas, rozbaw nas!

    Niech Twój tekst będzie fascynującą przygodą z ciekawymi postaciami, z dobrą fabułą i interesującym tematem!


Cele konkursu:

 • promowanie twórczości literackiej  uczniów;
 • rozwijanie zamiłowania do pisania o sprawach ważnych dla młodego pokolenia;
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz upowszechnianie kultury języka ojczystego wśród dzieci;
 • odkrywanie młodych talentów literackich;
 • promowanie szkoły.

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I–VIII szkół podstawowych m. Szczecina.
 3. Dana szkoła dostarcza dowolną liczbę podpisanych (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły) prac do dnia 05 kwietnia br. do świetlicy szkolnej lub listownie na adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. H. Raszki, ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin z dopiskiem: II Międzyszkolny Konkurs „Młodzi pisarze” (liczy się data stempla pocztowego).
 4. Prace konkursowe będą oceniane wg następujących kategorii wiekowych:
 • kategoria klas młodszych - klasy I-III (mile widziana pomoc osoby dorosłej)
 • kategoria klas starszych - klasy IV-VIII.
 1. Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego w max. liczbie stron w formacie A4,  bez ilustracji, napisana czcionką nr 12.
 2. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana.
 3. Organizator informuje, że złożona praca konkursowa przechodzi na jego własnośći jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu wraz z danymi personalnymi autora.
 4. Konkurs  rozstrzygać będzie jury powołane przez organizatora.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia br. i opublikowane będzie na stronie internetowej szkoły. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które odbierać będzie można osobiście w świetlicy szkolnej w godz. 7.00-17.00 od dnia 09 maja br.

 

Prace niezgodne z niniejszym regulaminem, nieestetyczne oraz  z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.

                                                                                

Zapraszamy serdecznie!!!

Organizatorzy konkursu: Dagmara Wierzchowska i Joanna Budkowska

 /wychowawcy świetlicy/