Informacja Sanepidu

komunikat_sanepid_0-logo.jpg

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u nauczyciela informuje, że uczniowie klasy II C i II E obecni w dniu 29.10.2020 r.  podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 30.10.2020 r. do 08.11.2020 r.

     Przedstawiciel ustawowy (rodzic) lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektowi Sanitarnemu w Szczecinie informację o swoim imieniu i nazwisku oraz numerze PESEL , numerze telefonu oraz adresie poczty elektronicznej, jeśli posiada.

    Informacje te należy przekazać na adres email: kwarantanna@psse.szczecin.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu). W temacie e-maila proszę wpisać: SP 7, klasa, imię i nazwisko ucznia.

     Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny. Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny ulega zawieszeniu na czas udania się do miejsca pobrania materiału biologicznego do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub jeżeli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie tak postanowi.

    Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących z osobą objętą obowiązkową kwarantanną