LIBRUS

librus-ico.jpg

   Informuję, że od bieżącego roku szkolnego będzie obowiązywał nowy dziennik LIBRUS.

„Stary” dziennik będzie dostępny do 14 września 2020 r.


    Rodzice otrzymują instrukcję logowania do nowego systemu od wychowawców klas za pośrednictwem komunikatora w starym dzienniku. Rodzice klas pierwszych otrzymali dostęp na pierwszym spotkaniu z wychowawcą. W przypadku zmiany wychowawcy klasy nowi wychowawcy przekazują dane do logowania bezpośrednio, za pomocą maili lub w inny ustalony z rodzicem sposób.

    System generuje domyślnie jeden dostęp. Jeżeli oboje rodzice chcą mieć swój indywidualny dostęp do Librusa proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy lub bezpośrednio do mnie na adres: kmoleda@sp7.eu Po wygenerowaniu dodatkowego konta otrzymacie Państwo drugą instrukcję logowania poprzez stare konto w i-dzienniku lub instrukcja zostanie przekazana przez wychowawcę.

    Jednocześnie proszę o wyrozumiałość i cierpliwość – dziennik jest w trakcie tworzenia.  Możecie Państwo nie widzieć jeszcze planu lekcji lub widzieć go z lukami w miejscu grup, których składy są w trakcie ustalania.

 

Katarzyna Molęda

wicedyrektor szkoły