„Miś bawi, uczy, wychowuje…”

 mis_bawi_wychowuje.jpg

 

Szanowni Państwo!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE

TEATRALNO - RECYTATORSKIM Z OKAZJI ŚWIATOWEGO

DNIA PLUSZOWEGO MISIA


„Miś bawi, uczy, wychowuje…”


ORGANIZOWANYM PRZEZ

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 7

IM. HELENY RASZKI

W SZCZECINIE

         

 

Regulamin Konkursu

 

I     Cele konkursu:

-rozbudzanie zamiłowania do czytania poezji wśród uczniów klas I – III, wspieranie uzdolnień

 - propagowanie poezji twórców literatury dziecięcej

- szerzenie kultury słowa poetyckiego

-  rozwijanie wrażliwości estetycznej

-  kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.

 

II    Regulamin konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III.
  2. Termin zgłoszenia do 23.11.2019 r., termin realizacji 26.11.2019 r.
  3. Zapraszamy z jednej szkoły tylko trzech przedstawicieli.
  4. Konkurs ma charakter indywidualny, czas prezentacji do 4 minut.
  5. Uczestnicy konkursu prezentują wiersze o misiach lub innych zwierzętach.
  6. Prezentujący się uczeń winien pamiętać o przedstawieniu nazwiska autora i tytułu utworu.
  7. Dopuszcza się recytowanie wierszy napisanych samodzielnie, z podkładem muzycznym, przebraniem, rekwizytami.
  8. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.
  9. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po prezentacji uczestników. 

 

III   Warunki uczestnictwa:

Warunkiem jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie i przesłanie na adres Organizatora agnieszka.szelewicka@gmail.com  karty zgłoszenia do 23 listopada 2019 roku z dopiskiem: „Konkurs recytatorski”. Po tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.

Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody.

 

IV   Termin i miejsce konkursu:

Konkurs odbędzie się 26 listopada 2019r. o godzinie 16.30 w auli SP nr 7.

Serdecznie zapraszamy

  Organizatorki:                         

mgr Agnieszka Szelewicka, mgr Elżbieta Sycz, mgr Monika Gabryszewska, mgr Joanna Lipowska,