Nasz nowy plac zabaw


    Dnia 23 września dla uczniów naszej szkoły udostępniony został nowy plac zabaw. Dziękujemy za wsparcie finansowe Radzie Rodziców i Urzędowi Miasta Szczecin.