Odbiór Zaświadczenia

    Odbiór zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty oraz karta zdrowia po dniu 31 lipca 2020r. w sekretariacie szkoły po okzaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Dokumenty bedą wydawane;

  • uczniom, 
  • rodzicom, 
  • opiekunom prawnym 
  • oraz innym osobą uprawnionym do ich odbioru