Organizacja zajęć dla uczniów klas I-III

Szanowni Rodzice!

Od dnia 25 maja 2020r.
istnieje możliwość zorganizowania w naszej szkole zajęć
opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktycznymi dla uczniów klas I-III.
 
Zgłoszenia dzieci należy dokonać zgodnie z zamieszczoną poniżej Procedurą bezpieczeństwa (zał. 1 i 2)
drogą mailową poprzez sekretariat szkoły do pt do godz. 9.00 (jeśli dziecko ma być obecne od 25.05.)
lub najpóźniej do godz. 9.00 w dniu roboczym poprzedzającym dzień deklarowanego przyjścia ucznia do szkoły.
 
 
 
1. Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć dla uczniów klas I-III
dot. realizacji zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
2. Załącznik nr 1
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
 
3. Załącznik nr 2
Informacja dot. pobytu dziecka w szkole