Pocztówka ze Szczecina V edycja

WYNIKI V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 “POCZTÓWKA ZE SZCZECINA” 

 

    W tym roku zainteresowanie konkursem było niewielkie - tylko dwie szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 7 im. H. Raszki i Szkoła Podstawowa Nr 59  im. B. Krzywoustego) dostarczyły prace konkursowe.  Dlatego tym bardziej dziękujemy uczniom za zaangażowanie, za prezentację swojego talentu plastycznego, a przede wszystkim za chęć reprezentowania swojej szkoły. 

 

Oto nagrodzeni: 

KATEGORIA KLAS I-III 

  1. Wiktor Cukrowski kl. I f, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. H. Raszki 
  2. Laura Bajer kl. III, Szkoła Podstawowa Nr 59 im. B. Krzywoustego 
  3. Aleksandra Rutkowska, Szkoła Podstawowa Nr 59 im. B. Krzywoustego 

KATEGORIA KLAS IV-VIII 

  1. Laura Rogacka kl. V f, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. H. Raszki 
  2. Antoni Kućko kl. IV g, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. H. Raszki 
  3. Miłosz Michnik kl. IV, Szkoła Podstawowa Nr 59 im. B. Krzywoustego 

 

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy, a po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy do świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.00, w dniach 
07-14 czerwca br. 

 

Organizatorki konkursu

belka_prosta.png

trzy_orly_pocztowka.jpg SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE

OGŁASZA

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

„POCZTÓWKA ZE SZCZECINA”

 

 


CELE:

«    rozwijanie wyobraźni;

« nabywanie umiejętności wyrażania się poprzez sztukę

« propagowanie dorobku swojego regionu;

« doskonalenie umiejętności plastycznych.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

« uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III (poziom I) oraz uczniowie klas IV-VIII (poziom II);

« autor wykonuje tylko jedną pracę

« technika dowolna;

« format A5 w układzie poziomym lub pionowym.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

« zgodność pracy z tematem;

« ciekawa technika;

« pomysłowość;

« oryginalność

 

PRACA (NA ODWROCIE) POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

« imię i nazwisko;

« klasę;

« nazwę, adres i telefon szkoły (mile widziana pieczątka placówki).

 

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 27 MAJA 2017r. (WŁĄCZNIE)

 DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP 7 W GODZ. 6.00 - 17.00.

 

Spośród dostarczonych prac zostanie wyłonione z poszczególnych poziomów I, II, III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania, wykorzystania i publicznego prezentowania dostarczonych prac konkursowych wraz z danymi autora.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. kom. świetlicy szkolnej 693 190 808.

Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości na stronie SP 7 dnia 31 maja br.

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursie i zapraszamy serdecznie:

Dagmara Wierzchowska i Joanna Łowicz

/organizatorki konkursu/