Przejście dla pieszych


W dniu 30 września 2020 r. opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię będzie nieobecny.