Od 18 maja - Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego w zmienionych warunkach organizacyjnych placówki.


Szanowni Rodzice!

   Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. 

     Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

       W związku z tym proszę o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej procedurą obowiązującą w naszej placówce w momencie otwarcia oddziałów przedszkolnych dla dzieci oraz zasadami przyjmowania dzieci do tych oddziałów od 18 maja 2020r.

 

- PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

dotycząca realizacji zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

- Zał. 1  Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w zmienionych warunkach organizacyjnych  placówki.

 

-  Zał. 2  Informacja dot. czasu pobytu dziecka w placówce.