Zajęcia Rewalidacyjne

    Kolejny etap stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół placówek oświatowych to umożliwienie bezpośredniego prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przyjmowanie uczniów i organizacja tych zajęć odbywa się w naszej szkole według poniżej zamieszczonej procedury.


1. Procedura bezpieczeństwa

 

2. Wniosek o przyjęcie ucznia na zaj. rewalidacyjne w zmienionych warunkach pracy placówki