Stypendium maj

Wypłata Stypendium Szkolnego

 

15.05.2019 – środa 13:30 – 14:30

16.05.2019 -  czwartek 7:30 - 15:30

17.05.2019 -  piątek 7:30 - 14:00

20.05.2019 - poniedziałek 7:30 - 15:30

21.05.2019 - wtorek 7:30 - 15:00

22.05.2019 - środa 7:30 - 15:00

23.05.2019 - czwartek 7:30 - 15:00

24.05.2019 - piątek 7:30 - 11:00

 

Wypłat dokonuje pani Anna Szymańska–sekretarz szkoły– pok. 106