Wypłata Stypendium Szkolnego

  

 

Zgodnie z zaleceniem wydanym przez Wydzial Oświaty Urzęduu Miasta Szczecin informuję, iż stypendia będą wypłacane

wyłącznie dnia 18.03.2020 r. w godzinach 13:00 - 15:00

 

 

Wypłat dokonuje pani Anna Wykowska–sekretarz szkoły– pok. 106 (budynek przy ulicy Złotowskiej 86)


 

17.02.2020 r. poniedziałek 14:00- 15:20

 

18.02.2020 r. wtorek 7:30- 15:20

 

19.02.2020 r. środa 07:30- 10:30

 

20.02.2020 r. czwartek 07:30- 10:30

 

21.02.2020 r. piątek 07:30-10:30

 

24.02.2020 r. poniedziałek 13:30- 15:20

 

25.02.2020 r. wtorek 13:30- 15:20