Stypendium szkolne

Wypłata Stypendium Szkolnego


15.02.2019 - piątek 7:30 - 11:30

18.02.2019 -  poniedziałek 11:00- 15:30

19.02.2019 - wtorek 11:30- 15:30

20.02.2019 - środa  11:00- 15:00

21.02.2019 - czwartek 7:30- 11:30

22.02.2019 - piątek 7:30- 11:30

25.02.2019 - poniedziałek 7:30- 10:00


Wypłat dokonuje pani Anna Szymańska – sekretarz szkoły– pok. 106