Stypendium szkolne

Wypłata Stypendium

Szkolnego

  

 

17.06.2019 – poniedziałek 15:00 – 15:30

18.06.2019 -  wtorek 7:30 - 15:30

19.06.2019 -  środa 7:30- 14:00

21.06.2019 - piątek 7:30 - 12:30

24.06.2019 - poniedziałek 9:00- 13:00

25.06.2019 - wtorek 9:00- 11:00


 

Wypłat dokonuje pani Anna Szymańska – sekretarz szkoły– pok. 106