Rekrutacja 2020/2021 - klasy 4-8 Poradnik

Rekrutacja do klas ponadpodstawowych

 

belka_prosta.png

 


belka_prosta.png


Szanowni Państwo,

     W związku z obowiązywaniem stanu epidemii i ograniczeniem funkcjonowania szkół na podstawie §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.), nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

    Wobec powyższego termin 11 maja 2020 r. jako dzień rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej i składania wniosków jest terminem NIEAKTUALNYM.

    Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych będzie przeprowadzane w nowych terminach, które określi Minister Edukacji Narodowej /niestety na chwilę obecną terminy, o których mowa wyżej nie zostały jeszcze opublikowane na stronach MEN/.

    Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 (poradnik dla kandydata) wraz z nowym harmonogramem zamieszczone będą na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” po ustaleniu przez Ministra Edukacji Narodowej nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego.

    Jednocześnie informuję, że w związku z ograniczeniem funkcjonowania placówek oświatowych po raz pierwszy w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych składanie wniosku o przyjęcie do szkoły będzie odbywać się przy wykorzystaniu nowej funkcjonalności systemu Nabór, dzięki której możliwe będzie składanie wniosków oraz zamieszczanie zdjęć/zeskanowanych dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym w pełni elektronicznie /bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole/.

   Zachęcam do śledzenia strony Nabór 2020: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadpodstawowa/, na której na bieżąco zamieszczane będą informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.