Administracja

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki ul. Złotowska 86 Pracownicy administracji 

Nazwisko i imię

stanowisko

e-mail

Borysewicz Stanisława

Asystent nauczyciela

 

Gembicka Karolina

Asystent nauczyciela

 

Gęza Urszula

Główny specjalista ds. kadr i płac

ugeza@sp7.eu

Głowacka Agnieszka

Asystent nauczyciela

 

Grudzińska Adrianna

Asystent nauczyciela

 

Kaczmarek Marta

Asystent nauczyciela

 

Gromadzka Iwona

Główny księgowy

ksiegowosc@sp7.szczecin.pl

Mazur Agnieszka

Inspektor ds. BHP

 

Piaszczyńska Halina

Samodzielny referent

hpiaszczynska@sp7.eu

Sobczak Agnieszka

Asystent nauczyciela

 

Sucharska Agnieszka

Asystent nauczyciela

 

Szymańska Anna

Sekretarz szkoły

sekretariat@sp7.szczecin.pl

Tarnaska Ewa

Z-ca głównego księgowego

etarnaska@sp7.eu

Zaorski Tomasz

Asystent nauczyciela

 

Zielińska Katarzyna

Kierownik gospodarczy

kzielinska@sp7.eu

 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki ul. Wojciechowskiego 50 Pracownicy administracji

Nazwisko i imię

stanowisko

e-mail

Gutkowski Marcin

Starszy referent-animator środowiskowy

                                                

Jarymowicz Arkadiusz

Starszy referent-animator środowiskowy

 

Kazimierczyk Monika

Specjalista ds. administracji

 

Pańczak Grzegorz

Asystent nauczyciela

 

Woś Anna

Asystent nauczyciela

 

Woźniak Ewa

Główny specjalista ds. administracyjno-gospodarczych