sp7 :: Dyrekcja

Dyrekcja

PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Dyrektor mgr Kalina Teresa

Konsultacje dla rodziców wszystkich uczniów:  środa 15:30-16:30

Wicedyrektor mgr Chłopecka Joanna

Konsultacje dla rodziców uczniów z klas 0-III : środa 15:30-16:30

Wicedyrektor mgr Molęda Katarzyna

Konsultacje dla rodziców uczniów klas  VI-VII: piątek 15:30-16:30

Wicedyrektor mgr Małgorzata Różek

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-V :czwartek 15:30-16:30

Wicedyrektor szkoły mgr Krzysztof Pilarz

Konsultacje dla rodziców uczniów klas VII i 1i 2 GM: poniedziałek: 15:30-16:30