Dyrekcja

PLAN PRACY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


Dyrektor szkoły mgr Kalina Teresa

Konsultacje dla rodziców wszystkich uczniów:  piątek 16:00-17:00

Wicedyrektor mgr Chłopecka Joanna

Konsultacje dla rodziców uczniów z klas 0-III : środa 16:00-17:00

Wicedyrektor mgr Molęda Katarzyna

Konsultacje dla rodziców uczniów klas  VI-VII: poniedziałek 16:00-17:00

Wicedyrektor mgr Małgorzata Różek

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-V :czwartek 16:00-17:00

Wicedyrektor szkoły mgr Marzena Sikorska

Konsultacje dla rodziców uczniów klas VII-VIII i III GM: wtorek: 14:30-15:30