Rada rodziców

 

    Mając na uwadze obecną sytuację i fakt, że do 25.03.2020 r. w szkole nie odbywają się zajęcia edukacyjne, Rada Rodziców odwołała planowane zebranie na dzień 25.03.2020 r.

 - nowy termin będzie podany po 25.03.2020 r.

 

 

Skład Rady rodziców na rok szkolny 2019/2020:

 

Przewodniczący – Paweł Gabryszewski 

Z-ca Przewodniczącego – Emanuel Dobrowolski

Skarbnik – Piotr Błaszczyk  

Sekretarz – Emilia Kosobucka

 

  

Wysokość składki w roku szkolnym 2018-2019:

50zł za pierwsze dziecko,

40zł za drugie dziecko,

0zł za każde kolejne dziecko uczęszczające do SP7.


Nowy nr rachunku :

Bank Polska Kasa Opieki SA


11 1240 3927 1111 0010 9649 9037 

Ustalono następujące terminy spotkań przedstawicieli okręgowych Rad Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Są to:

-- 18.09.2019 r.
-- 13.11.2019 r.
-- 15.01.2020 r.
-- 25.03.2020 r.
-- 13.05.2020 r.
-- 03.06.2020 r.


Zebrania będą się odbywały w budynku SP7 przy ul. Złotowskiej o godzinie 17.00.


 


 

 

Kamizelki - MUNDURKI

 Godziny otwarcia

 od poniedziałku do piątku

 7:00 - 17:00

 tel: 785 266 707

w pozostałe dni kontakt tel. 606 530 618

 nr konta: 46 1020 4795 0000 9702 0078 8034


ulotka_BKJ.jpg


belka_prosta.png

    Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się dnia 18.09.2019 r.(środa) o godzinie17:00 w budynku szkoły przy ul. Złotowskiej.

   Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli Rad Oddziałowych.

belka_prosta.png

 

 


 
Skład Rady rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Przewodniczący– Paweł Gabryszewski

Z-ca przewodniczącego – Emanuel Dobrowolski

Skarbnik – Małgorzata Adamiak

Sekretarz – Emilia Kosobucka


  

Wysokość składki w roku szkolnym 2018-2019:

40zł za pierwsze dziecko,

30zł za drugie dziecko,

0zł za każde kolejne dziecko uczęszczające do SP7.

W maju 2019r. każda z klas otrzyma zwrot  30% uzbieranej przez siebie kwoty celem zakupu nagród na koniec roku szkolnego.

Członkowie Rady Rodziców ustalili również specjalny bonus w wysokości 300 zł. dla klas, w których frekwencja wpłat wyniesie 100%. do dnia 31.12. 2018.

Bank PKO BP   12 1440 1143 0000 0000 1489 9901

 

 

 

 

 Harmonogram Zebrań RR:

19.09.2018 (środa) godz.17.00,

17.10.2018 (środa) godz.17.00,

12.12.2018 (środa) godz.17.00,

20.02.2019 (środa) godz.17.00,

20.03.2019 (środa) godz.17.00,

15.05.2019 (środa) godz.17.00,

05.06.2019 (środa) godz.17.00.