Rada rodziców


Dnia 19.09.2018 r. o godzinie 17:00 w budynku przy ulicy Złotowskiej odbędzie się  zebranie Rady Rodziców  

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się dnia 19.09.2018 r. (środa) o godzinie 17:00 w budynku przy ulicy Złotowskiej.

 

 

Skład Rady rodziców na rok szkolny 2017/2018:

•               Przewodniczący– Paweł Gabryszewski

•              Zastępca przewodniczącego – Emanuel Dobrowolski

•              Skarbnik – Małgorzata Adamiak

•              Sekretarz – Lilia Gorzko

 

  1.  Ustalono, że składki w roku szkolnym 2017-2018 pozostaną na dotychczasowym poziomie, tzn.: 40zł za pierwsze dziecko, 30zł za drugie dziecko, 0zł za każde kolejne dziecko uczęszczające do SP7.
  2. Ustalono, każda z klas otrzyma zwrot  30% uzbieranej przez siebie kwoty. Członkowie Rady Rodziców ustalili również specjalny bonus w wysokości 300 zł. dla klas, w których frekwencja wpłat wyniesie 100%. do końca roku 2017. Kwoty wynikające z rozliczeń zostaną przekazane klasom na początku czerwca 2018 r.

 

 Ustalono również Harmonogram Zebrań RR:

         29.11.2017 (środa),

          07.02.2018 (środa),

          21.03.2018 (środa),

          23.05.2018 (środa),          

          13.06.2018 (środa).

 

PONADTO PODJĘTO DECYZJE FINANSOWE DOTYCZĄCE:

  1. Wniosek przewodniczącego RR o zakup ratanowej sofy, która służyć będzie dzieciom klas 1-3 (parter szkoły) do odpoczynku w trakcie przerw szkolnych, spotkał się z aprobatą.

Pozytywną decyzję podjęto większością głosów i przyznano na ten cel kwotę 1000 zł.

  1. Wniosek nauczycieli prowadzących świetlicę szkolną o sfinansowaniu z funduszów RR  zakupu nowych książek do czytania dzieci podczas „cichej świetlicy”.

Decyzją pozytywną podjęto jednogłośnie i przyznano dofinansowanie w wysokości 400 zł.

  1. Wniosek nauczycielek języka angielskiego, pań Anny Sokal i Doroty Chromy-Piątek o sfinansowanie nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursie międzyszkolnym „My London Lapbook”, którego panie są organizatorkami.

Decyzję pozytywną podjęto jednogłośnie i przyznano dofinansowanie w wysokości 300 zł.

                                                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                                                        Paweł

                                                                                                                                                  GABRYSZEWSKI

 

UWAGA !!

Wszelkie sprawy związane z kartami magnetycznymi proszę załatwiać u Pana Emanuela Dobrowolskiego pod tel. 602 570 382 lub emanuel@onet.pl

 

  

 Konto RR  w Nordea Bank nr 12 1440 1143 0000 0000 1489 9901


Kamizelki - MUNDURKI

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku

7:00 - 17:00

tel: 785 266 707

w pozostałe dni kontakt tel. 663 058 434

nr konta: 46 1020 4795 0000 9702 0078 8034

 bkj.jpg