Obiady na Wojciechowskiego

Szanowni rodzice!

 

Koszt jednego obiadu dla ucznia wynosi 5,00zł.

    Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady za miesiąc grudzień (15 obiadów x 5,00zł.
= 75,00zł. ) do dnia 27 listopada 2019r. Osoby, które nie uiszczą wpłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej. 

 

 

Dane rachunku:

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki

71-793 Szczecin, ul. Złotowska 86

98 1020 4795 0000 9502 0369 3801

 

   W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasa do której uczęszcza
oraz wpisać miesiąc za który jest uiszczana płatność.

    W sprawie odwoływania obiadów w czasie nieobecności dziecka w szkole, proszę dzwonić pod numer telefonu 91 4528220. W danym dniu nie można odwołać obiadu. Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

 

miesiąc/rok

ilość obiadów

koszt obiadów

Grudzień 2019

15

 

75,00 zł.