Wolontariat

Spotkanie z Robertem Grabowskim – koordynatorem akcji - „Szczecińskie spotkanie przy zupie”.

 

 

    20 grudnia 2019r. odbyło się spotkanie z panem Robertem Grabowskim – koordynatorem akcji - „Szczecińskie spotkanie przy zupie”.

 

    Uczniowie  klas 8. mieli okazję wysłuchać prelekcji o kryzysowym stanie egzystencji osoby nieposiadającej faktycznego miejsca zamieszkania – potocznie mówiąc bezdomności.

 

    Gość jako osoba wspierająca osoby w kryzysie opowiadała o inicjatywie jaką są „Szczecińskie spotkani przy zupie” oraz pomocy osobom potrzebującym. Takie spotkania odbywają się z każdy czwartek o godzinie 18.30 przy Placu Tobruckim.

 

    Pan Rober mówił do uczniów, aby patrzyli szerzej. Dzieli się talentami.

    „Cały czas, jak mantra: patrzcie szerzej, dzielcie się talentami, podnieście głowy znad telefonu, szanujcie drugiego człowieka, chwalcie się swoją twórczością. Macie gotowe płaszczyzny działania, jeżeli chcesz to zapraszamy”.

Było i o Młodzi Agenci SAA. Młodym Okiem było i o Szczeciński Tydzień Ubogich. Spotkania przy zupie

    Nasi uczniowie przychodzą na Plac Tobrucki byli tam też 19 grudnia, podczas spotkania Wigilijnego. Nasi uczniowie przygotowali 10.paczek świątecznych dla potrzebujących.

 

Przemysław  Landowski – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

 

belka_prosta.png

 

Spotkanie przy zupie. Rozgrzewamy serca.

 

    12 grudnia uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięli udział w spotkaniu przy zupie. Był to wyjątkowy wieczór i spotkanie ludźmi ubogimi i bezdomnymi, starszymi, samotnymi. To był czas by zrobić odrobinkę czegoś dobrego. Przynieśliśmy pomarańczę i podarowaliśmy ją osobie, która do nas podeszła. Chwila rozmowy, ciepła zupa…  Rozgrzewaliśmy serca!

 

Przemysław Landowski- opiekun SKW 

belka_prosta.png

 

III Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu

#Wybieram Wolontariat

 

    III Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu pod hasłem  „Wybieram Wolontariat” bez wątpienia było ważne wydarzenie odbywające się w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie. Wydarzenie było współtworzone przez Regionalne Centrum Wolontariatu Szkołę Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie.

    Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełnili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska -Kulesza.

    Podczas jednego dnia można było przekonać się jak wiele wartości pokazali swoimi działaniami na rzecz innych młodzi mieszkańcy naszego miasta i województwa.                

    W wydarzeniu udział brało 20 szkół. Forum  otworzyła  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie pani Teresa Kalina.  Obecni byli zaproszeni goście pani Lidia Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, która między innymi powiedziała, że „Wolontariat to nie tylko dzielenie się wszystkim co posiadamy w głowie sercu i również materialnie z innymi ludźmi, to nie tylko umiejętność dostrzeżenia drugiego człowieka, ale również wspólne działania, piękne hasło Działaj z nami. Jesteście razem, działacie wspólnie i to jest też ogromna wartość”. Obecni byli również: pani Magdalena Samul – Szerwińska z Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, pani Katarzyna Konieczna – przedstawiciel Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin i pani Wioletta Zmorzyńska- Inspektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

    Młodzi wolontariusze podczas giełdy dobrych praktyk mieli okazję zaprezentować swoje najciekawsze inicjatywy oceniane przez wszystkich uczestników.

I miejsce - Internat ZCEMiP

II miejsce- V Liceum im. Adama Asnyka w Szczecinie

II miejsce- Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

III miejsce- Miejski Ośrodek Socjoterapeutyczny im. Św. Brata Alberta w Szczecinie

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy – dyplomy uczestnictwa.

Cieszę się, że to dzisiejsze forum było miejscem wyjątkowego spotkania młodych aktywistów instytucji i placówek, po to, by opowiedzieć o zrealizowanych już działaniach wolontariackich.  Mam nadzieję, że wydarzenie przyczyniło się do wymiany doświadczeń między uczestnikami, że zmotywowało ich do dalszego działania, że zaraziło wszystkich pozytywną energią.

 

Przemysław Landowski

doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie

 

belka_prosta.png

 

Debata

#Wybieram Wolontariat

 

     Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Wolontariusza już po raz kolejny Regionalne Centrum Wolontariatu przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zaplanowało kilka wydarzeń.

    W poniedziałkowe przedpołudnie, 2 grudnia  w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie odbyła się debata pt. „Wybieram Wolontariat”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem pełnili: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego pan Olgierd Geblewicz, Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska -Kulesza.

     W debacie wzięło udział 10 szkół, były to Szkoły Podstawowe, Licea i Technika.

     Debatę prowadziła pani  Małgorzata Furga, dziennikarka Polskiego Radia Szczecin.

     Aula  była wypełniona, a młodzież szczecińska z dużym zaangażowaniem debatowała o wolontariacie.

     Mówiono o sposobach organizacji zadań wolontariackich, o formach nagradzania, wpływie wolontariatu na kompetencje i rozwój osobisty, oraz o roli nauczycieli- opiekunów w podejmowaniu pracy na rzecz innych.

     Uczniowie zgodnie stwierdzili , że wolontariat powinien być propagowany na szeroką skalę jako jeden z elementów niezbędnych w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

 

Przemysław Landowski- doradca metodyczny ds. wiedzy o społeczeństwie 

belka_prosta.png

 

WOLONTARIAT W PIERWSZYCH KROKACH

 

   26 listopada członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu wzięli udział w szkoleniu WOLONTARIAT W PIERWSZYCH KROKACH, przeprowadzonym przez Panią Katarzynę Michałek ze Stowarzyszenia POLITES. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się z ideą wolontariatu, stworzenia własnego wizerunku wolontariusza, a przede wszystkim wymienienia się doświadczeniem i pomysłami na dalsze działania. Spotkanie to pozwoliło uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat idei wolontariatu, który staje się coraz bardziej popularną formą pomocy potrzebującym.

 

Przemysław Landowski- opiekun SKW

 

belka_prosta.png

 

Zbiórka nakrętek w zamian za karmniki

 

    Uczniowie z naszej szkoły stanęli na wysokości zadania. Przekazaliśmy do Wydziału Lasów Miejskich Zakładu Usług Komunalnych 16 kilogramów plastikowych nakrętek! Wszystkie nakrętki podarowane zostaną Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Iskierka". Dzieciaki.

    Wydział Lasów Miejskich ZUK przygotował 120 karmników. By je otrzymać musieliśmy spełnić jeden warunek. Klasy miały dostarczyć do siedziby lasów jak największą ilość plastikowych nakrętek. Mieliśmy na to trzy tygodnie.

    Akcję w naszej szkole koordynowali uczniowie z klasy 8a – klasa z wolontariatem.

Przemysław Landowski – opiekun SKW 

belka_prosta.png

 

Szkolna zbiórka zniczy i sprzątanie opuszczonych grobów

 

       

    Wyrazem naszej pamięci o tych, którzy odeszli, są zadbane groby i płonące znicze. Niestety jest bardzo dużo mogił opuszczonych, bezimiennych i zaniedbanych, na których nie ma już  komu położyć kwiatów czy zapalić lampki.

    Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza pragną podziękować uczniom, rodzicom i nauczycielom naszej szkoły zaangażowanym w zbiórkę zniczy. W przeciągu trzech tygodni  udało nam się zebrać bardzo dużą liczbę zniczy. Zebrane znicze zostały zapalone na Cmentarzu w na Golęcinie.


Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki.

Opiekunowie SKW 

belka_prosta.png

 Sobotni wolontariat gospodarczy u Sióstr Misjonarek Miłości…

 

     Od miesiąca chętni wolontariusze przychodzą w soboty w godzinach od 9.30 do 11.00 pomagać. Co tydzień przychodzi około dziesięciu osób. Wykonujemy różne zadanie np.: układanie ciuchów, mycie okien, sprzątanie podwórka, grabienie liści. Praca w jako wolontariusz to trening samodyscypliny i wytrwałości. Wyrwanie z codziennej rutyny. Uczy pracy w zespole i pracy nad sobą. Uczy jak lepiej kochać i żyć. Daje szansę odkryć, że jest inny świat...

#WolontariatWzmacnia

 

Przemysław Landowski- opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

 

belka_prosta.png

 

 

 

    24 października odbyły się warsztaty dla nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego na temat „Samorząd Uczniowski i efektywny zespół”. Poprowadziła je pani Agata Lewandowska z SEKTORA3. Uczniowie podczas warsztatów mieli możliwość poznania różnych technik komunikowania się, podejmowania decyzji, pracy w zespole. Temu spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa i miła atmosfera.

Przemysław Landowski- opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

belka_prosta.png

 

 

 

    Podczas już kolejenj Szybkiej Radki z Wolontariatem mogliśmy poznać wolontariuszy reprezentujących różne formy wolontariatu:  Asię ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, Magdę i Kai z Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Pawłowa z "Wesołej Chatki" Pana Kazimierza z PCK, Paulinię z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, Anetę ze Szlachetnej Paczki i Dorotę z Akademii Przyszłości, Asię z Otwartych Klatek, Emilię z Programu Starszy Brat Starsza Siostra, Szymona z Pierwszej Pomocy w Lekcjach, Marikę - wolontariuszce w programie Europejski Korpus Solidarności.

Było fantastycznie, wesoło i inspirująco!

 

Przemysław Landowski – opiekun Szkołą Koła Wolontariatu