„Cyberprzemoc”

                           „Cyberprzemoc”

      07 grudnia 2015 roku zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas 5 nt zjawiska Cyberprzemoc i jego form tj.  nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci np. poprzez publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem Sieci (program edukacyjny „Cyberprzemoc”). Uczniowie poznali zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Prelegentem spotkania była pani S. Makowska (Straż Miejska).

Pedagog szkolny mgr Anna Rózga