Dopalacze - Powiedz STOP

 

dopalacze_logo.jpg

 

 

    18 listopada 2019 r. w ramach profilaktyki uzależnień uczniowie klas: 8b, 8c, 7a, 7b, 6e wzięli udział w prelekcji na temat dopalaczy prowadzonej przez przedstawicielkę  Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie.

     Celem spotkania z uczniami starszych klas było uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia  oraz czynników szkodliwych dla zdrowia (nowe substancje  psychoaktywne, dopalacze). Ponadto uświadomiono młodzieży, że zażywanie dopalaczy jest niebezpieczne  dla zdrowia i życia.

    Uczniowie wysłuchali prelekcji, obejrzeli prezentację, następnie  zadawali prowadzącej pytania.

 

 Zespół ds. Promocji zdrowia

w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie