Goście z Ukrainy

 Goście z Ukrainy

 

         Dnia 20.03. br. gościliśmy w szkole nauczycieli z Ukrainy. Zapoznali się z organizacją pracy szkoły, wyposażeniem sal, ofertą zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych dla uczniów. Obserwowali również lekcję z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych  z użyciem tablicy interaktywnej  i tabletów. Zajęcia poprowadziła pani Magdalena Krupińska, która była głównym organizatorem Tygodnia Patronki naszej szkoły poświęconego życiu i twórczości pani Heleny Raszki.  Mamy nadzieję, że ta wizyta przebiegająca w pełnej życzliwości atmosferze i we wzniosłym nastroju poetycko-literackim będzie początkiem naszej efektywnej współpracy.