...i po festynie....

Wielkie podziękowania dla Rady Rodziców, Nauczycieli  i Rodziców  zaangażowanych w przygotowanie festynu .