Inne niż zwykle zadanie domowe z biologii w klasach siódmych


emoji_palec.jpgNajczęściej słowo „komórka” kojarzy się nam z aparatem telefonicznym, ale uczniom klas siódmych kojarzy się z ostatnio poznaną na lekcji biologii definicją: podstawowa jednostka budulcowa (strukturalna) i czynnościowa (funkcjonalna) każdego żywego organizmu.


    Chętni do działania uczniowie wzięli udział w projekcie ”Komórka na zdrowie”. Wykonywali modele komórek roślinnych, zwierzęcych, bakteryjnych i grzybowych. Warunek – model miał być tak wykonany, aby dało się go jeść na przerwie. Powstały owocowe, warzywne i wykonane ze słodyczy komóreczki. Wszystkie składniki komórek pięknie podpisano. Na sprawdzianie nie powinno być kłopotu z rozpoznaniem komórek i elementów ich budowy.

 

 

Joanna Możdżyńska

nauczycielka biologii w SP 7 w Szczecinie


            biologia_kom_1.jpgbiologia_kom_2.jpg