Rodzinne czytanie...

...nasi rodzice aktywnie uczestnicza w czytaniu...

 http://www.rodzinneczytanie.pl/ 
 
http://molikisp7.blogspot.com/