"Rzepka" 2-ga edycja

Wojewódzki  Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Rzepka.


    4 kwietnia 2019 r. odbył się  w naszej szkole Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Rzepka.  Była to jego druga edycja. W ubiegłym roku miał on zasięg miejski, a w tym roku rozszerzyliśmy zasięg konkursu i skierowaliśmy go do uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy prozdrowotnej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

    Konkurs objęty został patronatem Wojewody Zachodniopomorskiego oraz  Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie. Partnerem konkursu była Komenda Miejska Policji w Szczecinie oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Oddział Rejestru i Świadczeń Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

    29 maja 2019 r. ponownie gościliśmy w naszej szkole uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego i ich nauczycieli, tym razem na uroczystości zakończenia, podsumowania konkursu, wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych. Pani Teresa Kalina – Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie przywitała przybyłych na uroczystość gości. Obecni byli Pani Renata Stołecka – kierownik Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie, Pan Piotr Makuch- Komendant Miejski Policji, Pani Karolina Rykaczewska - młodszy aspirant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Pan Paweł Wegner- kierownik Oddziału Rejestru i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Pani Regina Sirko pracownik Oddziału Rejestru i Świadczeń Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

    Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dużą wiedzę z zakresu tematyki konkursu. Za swoją pracę i wyniki otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Opuszczając mury naszej szkoły pytali o kolejną edycję „Rzepki”.

    Krótki program artystyczny uroczystości zakończenia konkursu przygotowali uczniowie z klasy 6e, 6a oraz 5f.

 

Organizatorki konkursu „Rzepka”

Joanna Możdżyńska

Monika Janerka – Miszczuk

Urszula Skitek