Spotkanie ze specjalistą Integracji Sensorycznej

 

       sonko.jpg

                                                        15 marca w środę odbyło się spotkanie
ze specjalistą Integracji  Sensorycznej, psychologiem Panią Agnieszką Kubik dla rodziców i nauczycieli, a także dla wszystkich zainteresowanych. Swoją prelekcję Pani Agnieszka rozpoczęła od wyjaśnienia czym jest integracja sensoryczna i jak rozpoznawać konkretne  trudności w funkcjonowaniu dzieci. Odpowiedziała na pytanie, Co zrobić jeśli to nie działa prawidłowo?,  
Jak pracować z dziećmi w konkretnych przypadkach? Jak diagnozować zauważone dysfunkcje, trudności w nauce i zachowaniu? Następnie wskazała na istotne czynniki warunkujące efektywność działań terapeutycznych, i wiedzy na temat aktualnego poziomu rozwoju dziecka, wskazując na rolę twórczej intuicji terapeuty, nauczyciela, a także zwracając uwagę na systematykę pracy oraz istotę relacji specjaliści - rodzice. Rodzice i nauczyciele byli żywo zainteresowani tematem i zadawali szereg pytań dotyczących swoich pociech. Pod koniec Pani Agnieszka Kubik i nauczycielka klasy drugiej Agnieszka Szelewicka zaprezentowały sposoby pracy nad usprawnianiem ręki. Była to swego rodzaju część warsztatowa, która bardzo podobała się rodzicom, ale i dzieciom uczestniczącym w tym wydarzeniu wspólnie z rodzicami. Rodzice chętnie dzielili się doświadczeniami i spostrzeżeniami. Można było posłuchać o sposobach pracy z małymi dziećmi w naszej szkole, o dostosowywaniu metod pracy, o innowacyjności w czasie zajęć. Poprowadzone spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy.


Serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte 6 kwietnia od 17.30-18.30, w trakcie których będzie można zadać nurtujące pytania, obejrzeć  sale lekcyjne, skonsultować się ze specjalistami.