XVII Turniej Ortograficzny ..

 W SP 61 w Szczecinie

10 V 2017r. uczennice naszej szkoły Julia Poczobut kl. III h i Paulina Lubkowska kl. II d wzięły udział w XVII Turnieju Ortograficznym. Tym razem tematem przewodnim była nasza polska rzeka Wisła. Dziewczynki musiały wykazać się znajomością nie tylko słownictwa związanego z Wisłą, ale rozwiązać rebusy, ułożyć rozsypanki wyrazowe itp. Ostatecznie reprezentantki naszej szkoły zajęły I miejsce, pokonując 9 innych szkół. Należy dodać, że obie dziewczynki aktywnie uczęszczają na koło humanistyczne dla dzieci zdolnych  w naszej szkole. Gratulacje!           

                                                                                                                                                                                                                                                           Iwona Poślińska