Zajęcia przyrodniczo matematyczne

rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

W roku szkolnym 2012/2013 w oparciu o program napisany przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej Lidię Niewiarowską, prowadzone były w ilości 45 godzin zajęcia przyrodniczo – matematyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Uczestniczyło  w nich 40 dzieci z klas II i III, które podzielone zostały na dwie 20 - osobowe grupy. Zajęcia w wymiarze  jednej godziny tygodniowo prowadziła Lidia Niewiarowska, a przyrodnicze Iwona Poślińska. Podczas zajęć uczniowie rozwijali swoje zamiłowania matematyczno – przyrodnicze. Na matematyce poszerzali wiedzę w oparciu o materiał z zakresu klas IV -VI, a na przyrodzie poznawali szerzej zagadnienia związane z ekologią i nie tylko. Uczniowie koła przyrodniczego brali udział między innymi w akcji sadzenia drzewek wokół szkoły. Podczas zajęć używali mikroskopów obserwując różne preparaty. Przygotowywali i demonstrowali też różne eksperymenty przyrodnicze. Dziesięcioro z nich brało udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Edi”, gdzie uczeń klasy III a Mateusz Grąbczewski został laureatem zdobywając 3 miejsce w Polsce. Siedmioro zaś otrzymało wyróżnienia, plasując się w czołówce uczestników z całejPolski. Zajęcia przyrodniczo – matematyczne w znacznym stopniu rozbudziły ciekawość poznawczą uczniów i poszerzyły ich wiedzę, która przyda im się w klasach starszych.

Lidia Niewiarowska
Iwona Poślińska